डेक्कन ओडिसी (Deccan Odyssey) – महाराष्ट्राची निळीशार विलासी रेल्वे

पॅलेस ऑन व्हील्स च्या यशानंतर देशाच्या मध्य व पश्चिम भागात आणखी एका भारतीय विलासी रेल्वेचा प्रवास सुरु झाला तो म्हणजे डेक्कन ओडिसीचा. डेक्कन ओडिसी (Deccan Odyssey) ही महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या (एमटीडीसीच्या) कल्पनेतून सुरु झालेली भारतीय विलासी रेल्वे आहे. महाराष्ट्रात Read More …